Regulamin

Regulamin Portalu www.eSanatoria.eu

Niniejszy regulamin określa zasady, dotyczące prezentacji obiektów sanatoryjnych, rehabilitacyjno-wypoczynkowych, uzdrowisk, obiektów Spa w portalu www.eSanatoria.eu. Aby dodać obiekt do bazy portalu, należy zalogować się na www.eSanatoria.eu, a następnie utworzyć wizytówkę danego obiektu. Można również skontaktować się z Administratorem portalu.


§1. Definicje

 

Administrator strony- firma Gold Group ul. Paderewskiego 77
35-328 Rzeszów NIP: 813-337-81-73 REGON: 180552346, która jest właścicielem portalu www.eSanatoria.eu

Użytkownik- jest każda osoba korzystająca z serwisu, która zaakceptowała niniejszy Regulamin

Wypowiedź - każdy komentarz dodany przez Użytkownika, znajdujący się w wydzielonym miejscu
w serwisie.

Klientem serwisu staje się każda Firma lub osoba zamawiająca powierzchnię reklamową

Abonament - Opłata pobierana z góry, za świadczenie Usługi za każdy Okres rozliczeniowy
Okres rozliczeniowy - nazywamy czas od momentu wpłynięcia opłaty abonamentowej na konto Operatora, w zależności od wybranej formy reklamy

 

§2. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

2. Umowa zawierana jest na dany okres, w zależności od wybory formy reklamy.

3. Administrator ma prawo do wyboru obiektu, z którym nawiązana zostanie współpraca.


§3. Reklama i Płatności

1. Klient ma do wyboru trzy formy reklamy w portalu www.eSanatoria.eu. Szczegóły oraz cennik znajdują się w ofercie.

2. Klient zainteresowany zamieszczeniem reklamy, może złożyć zamówienie drogą mailową. 
3. Klient zobowiązany jest dostarczyć materiały reklamowe na 3 dni przed planowaną emisją Reklamy.
4. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.

5. Klient na wskazany adres e-mail otrzymuje fakturę proforma, na podstawie której, w terminie 7 dni od daty wystawienia, dokonuje płatności za Opłatę abonamentową. Płatność pobierana jest z góry za cały okres rozliczeniowy.

6. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Administratora, wystawiana jest faktura VAT i wysyłana Pocztą na wskazany adres korespondencyjny przez Klienta.

7. Po upływie okresu na jaki zostało przesłane Zamówienie, Klienta obowiązuje cennik sporządzony na dzień wygaśnięcia umowy.

§4. Obowiązki i Uprawnienia Administratora

1. Administrator deklaruje, że dołoży wszelkich starań, na rzecz świadczenia usług dla Klienta.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi Użytkowników.

3. Administrator ma prawo usunąć wypowiedzi Użytkowników gdy:
- zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszają dobra osobiste, są sprzeczne z prawem, obrażają uczucia religijne
- będą zawierały treści reklamowe lub inne treści o funkcji komercyjnej
- zawierają odnośniki do innych serwisów konkurencyjnych
- będą naruszały prawa autorskie oraz inne prawa zastrzeżone dla ich właścicieli.

4. Administrator jest zobowiązany do umieszczenia informacji dotyczących obiektu Klienta na podstawie otrzymanych materiałów Klienta drogą elektroniczną. Ma również prawo do poprawiania i edycji błędów gramatycznych i stylistycznych w przesłanych materiałach.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających 24 godzin miesięcznie) przerw technicznych związanych z konserwacją, aktualizacją systemu oraz serwera.

6. Administrator, w przypadku nie otrzymania płatności w odpowiednim terminie ma prawo do zablokowania prezentacji lub do usunięcia reklamy Klienta, bez ponoszenia odpowiedzialności.

7. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych, działania wojenne.

8. Administrator nie odpowiada przesłane rezerwacje poprzez formularz on-line.

 

§5. Obowiązki, Uprawnienia Klienta i Użytkownika

1. Funkcjonalność Serwisu daje Użytkownikom możliwość Wypowiedzi.

2. Użytkownik nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu.

3. Użytkownik umieszczający Wypowiedź w portalu ponosi za nią pełną odpowiedzialność.

4. Rejestrując konto w serwisie, klient potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu i akceptuje wszystkie punkty.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania serwisu oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o "Ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)

6. Każdy Klient ma prawo do usunięcia swojego konta z bazy danych portalu www.eSanatoria.eu

7. Każdy Klient ma prawo do usunięcia swojego adresu e-mail z bazy danych Newslettera portalu www.eSanatoria.eu

8. Klient korzystając z Konta Użytkownika oraz z Newslettera zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych.

9. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opłaty Abonamentowej.

10. Klient zmieniając wszelkie dane teleadresowe obiektu, ma obowiązek do informowania o tym fakcie Administratora.

11. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania zdjęć obiektu oraz w pełni odpowiada za wszelkie treści i zgodność danych, jakie przedstawia w swojej ofercie.

12. Klient otrzymuje posiadając konto na stronie www.esanatoria.eu ma możliwość on-line edycji o swoim obiekcie.

13. Klient, który posiada wykupiony moduł reklamowy w portalu, przysługuje prawo do posługiwania się logiem serwisu www.eSanatoria.eu w celach reklamowo-promocyjnych bez dodatkowych kosztów.

§6. Własność intelektualna

1. Treść strony internetowej www.eSanatoria.eu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami).
Wszelkie prawa autorskie do treści materiałów umieszczonych na stronie www.esanatoria.eu należą do Administatora.

2. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych umieszczonych w serwisie jest zabronione.

§7. Końcowe postanowienia

1. Klient decydując się na wykupienie Usług na stronie www.eSanatoria.eu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje go. Złamanie powyższych zasad, prowadzi do usunięcia ze strony www.eSanatoria.eu - bez prawa zwrotu pieniędzy.

2. Serwis www.eSanatoria.eu zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego Regulaminu w dowolnym terminie, bez informowania o tym Użytkowników.
Aktualny Regulamin dostępny jest zawsze w Serwisie www.eSanatoria.eu

3. Kontakt w sprawach dotyczących umów lub w związku z innymi sprawami organizacyjnymi: biuro@eSanatoria.eu
Sprawy reklamy, aktualizacji ofert, wsparcie techniczne: marketing@eSanatoria.eu

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 25/11/2010r


« powrót
Reklama esanatoria.eu

Polecane sanatoria

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
Lądek Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 105 zł
Uzdrowisko Połczyn S.A
Połczyn-Zdrój
(zachodniopomorskie)
cena od: 45 zł
Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 190 zł
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 100 zł
Sanatorium Włókniarz
Busko Zdrój
(świętokrzyskie)
cena od: 155 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się