Rabka-Zdrój

 

Rabka-Zdrój jest miastem położonym w Kotlinie Rabczańskiej u ujścia potoków Poniczanki, Słonki i Skomielnianki do Raby.

 

Historia:


Pierwsze wzmianki o tym uzdrowisku pochodzą z lat trzydziestych XIII wieku i związane są ściśle z odkryciem źródeł solnych. Wtedy też klasztor cystersów został upoważniony do prowadzenia akcji osadniczej w tzw. „terytorium ludźmierskim” i wykorzystywania soli na potrzeby klasztoru. Nazwę Rabki po raz pierwszy spotykamy u Jana Długosza.  Wspomina on o dokumencie Bolesława Wstydliwego, który  potwierdzając nadanie tych ziem Cystersom, użył stwierdzenia Sal in Rabschyca.

W drugiej połowie XVI w. zaznacza się zainteresowanie solankami rabczańskimi, które cieszyły się opinią uzdrawiających oraz leczących choroby ludzi i zwierząt.

W 1. połowie XIX wieku klucz dóbr nabył Józef Zubrzycki, którego syn, Julian Zubrzycki, stał się twórcą uzdrowiska w Rabce. Pierwszy etap tworzenia zakładu zdrojowego zamyka rok 1864, wtedy też  oficjalnie otwarto uzdrowisko. W tym okresie wytyczone zostały zasadnicze osie założenia zdrojowego oraz założono park. Centrum uzdrowiska zlokalizowano w sąsiedztwie eksploatowanych wówczas źródeł. Największą budowlą był Dom Zdrojowy, a głównym punktem zdroju kryty deptak, który został  usytuowany równolegle do łazienek.

W 1889 Julian Zebrzydowski przekazał parcelę pod budowę kolonii dla dzieci skrofulicznych, co zapoczątkowało specjalizację Rabki jako uzdrowiska dziecięcego. Rabka jako uzdrowisko dziecięce posiadała sławę międzynarodową, świadczy o tym m.in. liczba kuracjuszy: 1914 rok - 6 729 osób, 1934 rok - 20 339 osób, 1938 rok - 27 452 osoby, 1939 rok – 30 153 osoby. Piękno krajobrazu, szeroko dostrzegane przez wszystkich, na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. zdrojowisko Rabka zostało zaliczone do miejscowości zasługujących na ochronę krajobrazu. 

W latach drugiej wojny światowej uzdrowisko w Rabce było nieczynne, źródła zostały zanieczyszczone, aparatura zniszczona lub wywieziona do Niemiec. W pensjonatach przebywali ranni żołnierze niemieccy oraz zorganizowano tu siedziby organizacji paramilitarnych m.in. siedziba NSDAP i szkoła policyjna.

Po wojnie Rabka ze swoim klimatem staje się centralnym ośrodkiem leczenia gruźlicy. Do 1946 roku Sanatorium Ministerstwa Komunikacji „Duży Lotos” dysponowało 150 łóżkami a w Sanatorium Śląskiego Czerwonego Krzyża 200 łóżkami, ponad to łóżkami dla chorych dzieci dysponowały również sanatoria o charakterze kolonijnym w budynkach „Niemen”, „Stasin” i „Matusia” administrowanych przez Krakowski Okręg Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 21 września 1953 roku otrzymuje prawa miejskie. Unowocześniają się i rozwijają ośrodki lecznicze, powstaje nowy park zdrojowy, liczne zieleńce, budowane są ciągi komunikacyjne, uregulowane zostają potoki: Słonka i Poniczanka, w centrum uzdrowiska stanęła muszla koncertowa, wybudowano kino, powstają szkoły podstawowe.

Rabka – Zdrój to nie tylko Uzdrowisko, ale także popularne atrakcje turystyczne, które podziwia każdego roku wielu tam przybywających.

 

Atrakcje turystyczne Rabki – Zdroju i okolic:


 • AMFITEATR – muszla koncertowa - w miesiącach, które umożliwiają organizację imprez „pod gołym niebem” organizowane są koncerty pod Muszlą Koncertową. Jest ona także miejscem wielu wydarzeń kulturalnych. Muszla Koncertowa znajduje się przy ul. Chopina posiada ona 800 miejsc dla widzów
 • Teatr Lalek „Rabcio” - istnieje od roku 1949, powstał jako teatr amatorski dla dzieci przebywających w sanatoriach w Rabce. Inauguracja Teatru odbyła się 12 listopada 1949 roku w Sanatorium Dziecięcym w Rabce. Wystawiono adaptację baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi" w reżyserii Stanisławy Rączko, z dekoracjami Olgierda Sawickiego i muzyką Zofii Konopczyny. Początkowa nazwa teatru brzmiała „Rabcio Zdrowotek” Scena mieści sie na ul. Orkana 6
 • Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce - na terenie dawnej parowozowni otwarty został w 1994 roku Skansen Taboru Kolejowego. Gromadzenie eksponatów rozpoczęto już w połowie lat 80. Na kilku torach urządzono ekspozycję składającą się wycofanych z ruchu parowozów, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pługów, żurawi itp. które poddano rewitalizacji. Część z nich przywrócono do pełnej sprawności technicznej, dzięki czemu dziś mogą prowadzić składy pociągów zestawionych z zabytkowych wagonów. Obecnie Skansen dysponuje najliczniejszą i najciekawszą pod względem różnorodności kolekcją zabytkowego taboru. Rokrocznie Skansen w Chabówce odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób z kraju i zagranicy. Zachowana infrastruktura techniczna oraz doświadczony zespół pracowników pozwalają na wykonywanie napraw rewizyjnych i głównych lokomotyw parowych oraz wagonów retro. Wielką atrakcją skansenu są organizowane przejażdżki pociągami retro, do których zachęcamy zarówno dzieci jak i dorosłych! Dla zainteresowanych dłuższym pobytem Skansen oferuje 50 miejsc noclegowych 
 • Muzeum im. Władysława Orkana – znajduje się w XVII wiecznym drewnianym kościele pw. Św. Marii Magdaleny wokół kościoła znajduje się zabytkowy zespół 15 drzew - dębów i lip zasadzonych. W murze jest 14 kapliczek z 1744 r., w których mieszczą się stacje Męki Pańskiej. Przy wejściu na teren kościółka znajduje się kamienna kropielnica z piaskowca z datą z 1839 r. We wnętrzu kościółka warto zobaczyć zabytkowe organy w stylu rokoko, które datowane są na rok 1778 r. Na ścianach i suficie znajdują się piękne polichromie z 1802 r. oraz drewniany ołtarz główny, którego zdobienia polichromowanymi figurami świętych i z obrazem Św. Trójcy adorowanej przez Św. Dominiaka i Franciszka urzekają odwiedzających. Ołtarz ten pochodzi z 2 połowy XIX wieku i jest wzorowany na baroku. Ołtarze boczne, tak jak i chór z organami, dotowane są na 1778 rok. Sposób gry na organach jest bardzo oryginalny, a klawiatura liczy 750 piszczałek metalowych i drewnianych. Rokokowe organy i chór muzyczny stanowią kompozycyjną całość wraz ze zdobiącymi je ornamentami i rzeźbami. W Muzeum zgromadzone są eksponaty przedstawiające kulturę ludową górali, a także znajduje się tutaj największy w Polsce zbiór świątków ludowych. Eksponaty związane są z rzemiosłem, rzeźbą i malarstwem, strojami ludowymi oraz gospodarstwem. Większość rekwizytów pochodzi z XIX oraz XX wieku i odznacza się ogromnym bogactwem treściowym i artystycznym. Większość eksponatów wykonanych jest przez twórców ludowych z okolic, z terenu Podhala, Orawy i Gorców. Ponadto ekspozycje zatytułowane: Rzemiosło wiejskie, strój, obrzędy, sztuka ludowa. Muzeum otwarte jest we wszystkie dni tygodnia od 9.00 do 16.00, z wyjątkiem wtorków 
 • Park Zdrojowy - Znajduje się w centrum miasta i zajmuje łączną powierzchnię 30 ha. Należy do największych parków na terenie Małopolski. Zaczął powstawać 112 lat temu. Początkowo dominowały w nim drzewa charakterystyczne dla flory miejscowej; górskiej; podgórskiej – świerki, sosny, modrzewie, buki. Z tego okresu pochodzi grupa 9 modrzewi – pomników przyrody usytuowana wzdłuż północnej strony ul. Parkowej. Z czasem drzewostan był uzupełniany o inne gatunki, głównie liściaste i dziś można w parku spotkać grupy wszystkich drzew rosnących w Polsce, a także niektóre charakterystyczne dla innych regionów Europy i Azji. Bogactwo gatunków sprawia, ze powietrze w parku nasycone jest zwłaszcza latem – różnorodnymi olejkami eterycznymi i zapachami. Stare drzewa są schronieniem dla wielu ptaków: krukowatych, szpaków, lasów, kwiczołów, dzikich gołębi, sów, kukułek i wszelkiego drobiazgu, zwłaszcza sikorek i rudzików. Dużo radości spacerowiczom, szczególnie dzieciom, dostarczają czarne wiewiórki. Niemal oswojone biorą orzechy z ręki. Oprócz nich późnym wieczorem i w nocy można w parku spotkać jeże i kuny. Park Zdrojowy rozpoczyna się za wschodnim murem Starego Cmentarza Parafialnego, wzdłuż którego biegnie prowadząca do uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego dla Dorosłych obsadzona kasztanowcami aleja dr Jordana. W tej części znajdują się: Kawiarnia Parkowa wraz z tarasem i placem zabaw dla dzieci, a nieco głębiej tężnia solankowa i pijalnia wód mineralnych oraz źródło Helena z zabytkową pompą – kiwajką wewnątrz pawilonu. Północną krawędź parku ogranicza ul. Orkana. Po jej drugiej stronie częściowo w bocznych uliczkach znajdują się sanatoria. Tu na skraju parku znajduje się fontanna zwana przez rabczan nerką. Druga fontanna zbudowana została przed cmentarzem żołnierzy radzieckich usytuowanym za styku ulic Orkana i Parkowej. Od wschodniej strony granicę parku wyznacza ul. Nowy Świat, a od południa potok Poniczanka z kilkoma kaskadami i biegnącą wzdłuż ścieżką spacerową. Centralną część parku stanowi szeroka, widokowa, dwupasmowa aleja z trawnikami po środku obsadzonymi krzewami i drzewkami ozdobnymi. Jest to strefa słoneczna, więc na znajdujących się tam ławkach można spotkać wielu opalających się ludzi. Aleja rozpoczyna się za kawiarnią „Parkowa” i prowadzi do placyku, przy którym w 2002 roku ustawiono pomnik Jana Pawła II, papieża – turysty. Znajdująca się obok tablica przedstawia szlak papieski w Beskidzie Wyspowym i Gorcach, który tam się rozpoczyna. Dużą popularnością wśród spacerowiczów cieszy się tzw. „czarna aleja”, najdłuższa, biegnąca równolegle do ul. Orkana od szpitala kardiologicznego do ul. Nowy Świat na wysokości kina „Śnieżka”. W jej wschodniej części usytuowane są dwa place zabaw. Pierwszy czynny od wiosny do jesieni posiada boisko do siatkówki plażowej, kręgielnię, nadmuchiwaną zjeżdżalnię, wypożyczalnię samochodzików dla dzieci. Za nim znajduje się tzw. miasteczko komunikacyjne, a po drugiej stronie alei korty tenisowe. Korzystanie z drugiego placu zabaw jest bezpłatne, znajdują się w nim huśtawki, drabinki do wspinania dla maluchów, piaskownice i karuzela. Pomiędzy oboma placami zabaw biegnie alejka prowadząca nad Poniczankę. Na jej początku często stoją górale proponujący dzieciom przejażdżkę kucykami. Dalej zbudowana została ścieżka zdrowia. Ostatnią atrakcją jest tzw. „Grzybek”. Latem w soboty i niedziele wieczorem odbywają się tam zabawy taneczne 
 • Galeria Ewy Łaczek-Daleki – znajduje się przy ul. Krętej 3, czynna codziennie 11:00 – 17:00, galeria prezentuje malarstwo olejne, akwarele i ceramika 
 • Rodzinny park rozrywki RABKOLAND - mieści sie na ul. Podhalańskiej.  Park czynny jest codziennie od maja do sierpnia w godz. 10 – 18 i we wrześniu od godz.10.00 - 17.00  Na terenie parku jest restauracja a sezonowo czynne są też kioski z pamiątkami. rządzenia dla dzieci to m.in.: karuzele, tor minimotocykli, kolejka Safari, poducha do skakania, lubiany przez wszystkie dzieciaki basen z piłeczkami, tor samochodzików i wiele innych
 • Leśna Ścieżka Edukacyjna w Rabce – Zdroju - na odwiedzających Ścieżki czekają miejsca wypoczynku, w tym: plac ogniskowy i wiele atrakcji przyrodniczych opisanych na żwy i przejrzystych tablicach informacyjnych. Wszystko to w środku lasu, oddalonego o zaledwie 15 minut spaceru od centrum Rabki, przy ulicy Podhalańskiej, na terenie Uroczyska „Krzywoń”. Od 2004 r. znajduje tu się Leśna Ścieżka Edukacyjna, która powstała dla turystów i okolicznych mieszkańców. Ponad dwukilometrową trasę można pokonać w ciągu godziny. Zwiedzający znajdą tu wygodne przystanki z miejscami do odpoczynku. Trasę rozpoczyna stylowy, drewniany pawilon z miejscem na grill, gdzie można posilić się przed drogą. Przy trasie ścieżki powstało osiem przystanków, przy których zwiedzający mogą dowiedzieć się, jakie gatunki drzew rosną w okolicznych lasach, jakie ptaki, gady i płazy je zamieszkują. Jest oczko wodne, moczary, punkt widokowy, źródełko i studnia. Ścieżka dydaktyczna to nie tylko atrakcja turystyczna, ale także znakomite miejsce na lekcje przyrody dla młodzieży.
 • Ścieżki Edukacyjne w Gorczańskim Parku Narodowym - a terenie Gorczańskiego Parku Narodowego wytyczono 8 ścieżek edukacyjnych prowadzących przez ekosystemy charakterystyczne dla całych Gorców. Ułatwiają oglądanie przyrody i zwracają uwagę na ślady działalności człowieka w lasach i na polanach. Są oznakowane białym kwadratem z zielonym ukośnym paskiem. Na początku każdej ścieżki znajduje się tablica z ogólną informacja o tematyce, długości, liczbie przystanków, stopniu trudności oraz mapą obrazującą jej przebieg.W Porębie Wielkiej: „Park podworski i góra Chabówka" – zapoznaje z tematyką przyrodniczą oraz historią parku podworskiego i dworu - dawnej siedziby Wodzickich.W Koninkach: „Dolina Potoku Turbacz"- przedstawia ekosystemy leśne: bór jodłowo-świerkowy, buczynę karpacką i olszynę górską, umożliwia poznanie mieszkańców gorczańskich lasów, przybliża geologię Gorców. „Na Turbaczyk" - zapoznaje z historią działalności człowieka w Gorcach, i ukazuje zmiany jakie człowiek spowodował w przyrodzie. Prowadzi przez miejsca związane z Władysławem Orkanem. "Wokół Doliny Poręby" - przybliża różnorodne zagadnienia dotyczące historii i przyrody Gorców, prowadzi przez polanę Suhora z obserwatorium astronomicznym, a dalej do schroniska na Starych Wierchach. W Lubomierzu-Rzekach: "Dolina Kamienicy" - ukazuje ekosystemy GPN, procesy geomorfologiczne związane z górskimi potokami, doprowadza do schronu Papierówka. „Dolina Gorcowego Potoku" - przedstawia zagadnienia dotyczące gorczańskich lasów, polan, klimatu i geomorfologii, a także szałaśnictwa i historii przemysłu u podnóży Gorców. „Z Łopusznej na Jankówki" - ukazuje różnorodność środowiska przyrodniczego podlegającego ochronie, przybliża zagadnienia dotyczące lasu i roli porostów, ukazuje bogactwo flory na gorczańskich polanach. W Ochotnicy Górnej: „Dolna Potoku Jaszcze" - biegnie przez obszar ochrony ścisłej, ukazując charakterystyczne zbiorowiska roślinne i prowadzi do miejsca katastrofy amerykańskiego samolotu "Liberator" w 1944 r.
 • Gorczański Park Narodowy - obejmuje część pasma górskiego zwanego Gorcami. Północna granica Gorców biegnie doliną Raby /od Rabki do Mszany Dolnej/ oraz doliną Mszanki, od południa drogą z Krościenka do Nowego Targu, od wschodu granicę tworzy Dunajec i od zachodu Pasmo Podhalańskie na odcinku z Nowego Targu do Chabówki. Najwyższym szczytem Gorców jest Turbacz, wznoszący się na wysokość 1311 m n.p.m. Najatrakcyjniejsze części Gorców są chronione w Gorczańskim Parku Narodowym (powierzchnia 7019 ha), który został utworzony w 1982 r., celem ochrony tutejszej flory i fauny - przepięknych borów karpackich, a także roślinności alpejskiej i subalpejskiej. Symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego jest salamandra plamista, największy płazogoniasty występujący w Polsce.Atrakcje:W Gorcach istnieją wspaniale warunki do uprawiania turystyki pieszej i narciarskiej; to góry, które zachwycają niezwykłymi walorami krajobrazowymi i pięknymi widokami Podhala i Tatr.Na terenie Gorczańskiego ParkuNarodowego wytyczono 8 ścieżek edukacyjnych prowadzących przez ekosystemy charakterystyczne dla całych Gorców.Atrakcją Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego są również bogate walory przyrodnicze, między innymi prabory karpackie ze wspaniałą szatą roślinną i ciekawym światem zwierząt (jelenie, sarny, dziki, rysie czy wilki, a nawet niedźwiedzie oraz liczne gatunki ptaków tj. orzeł przedni, myszołów, trzmielojad, kobuz, jastrząb, sowy oraz kuraki leśne i płazy t.j. jaszczurka żyworodna, salamandra plamista )Do Gorczańskich miejscowości, poza Czorsztynem, Grywałdem, Kamienicą, Klikuszową, Krościenkiem nad Dunajcem, Łopuszną, Nowym Targiem, Ochotnicą, Porębą Wielką, Szczawą, należy również Rabka-Zdrój.Rabka-Zdrój jest położona u podnóża Gorców na wysokości 500-600 m n.p.m.; z Rabki-Zdrój można się wybrać m.in. na Turbacz (1311 m) /patrz szlaki turystyczne/, natomiast dla turystów, którzy mają niewielką ilości czasu, proponujemy wyjście na pobliską Maciejową (815 m), skąd rozciąga się piękna panorama na Rabkę i Beskid Wyspowy
 • Pracownie garncarskie -w Rabce-Zdroju działają dwa tradycyjne warsztaty garncarskie, jedyne na terenie Małopolski. Są chętnie odwiedzane przez turystów, którzy na miejscu mogą przypatrywać się, jak na specjalnym kole glinianym bryłom nadaje się kształty mis, talerzy, dzbanków, kubków, kufli, dzwonków, a potem wypala w piecu i zdobi
 • Galeria „Pod Lilianną” – położona w jednej z najstarszych rabczańskich willi „Lilianna” (1880 r.), ul. Nowy Świat 1 mieści się galeria twórców ludowych, czynna codziennie od godz. 11.00 do 17.00. Swoje prace wystawiają tu m.in. rzeźbiarze; Kazimierz Kwatyra, Jacek Skawiańczyk i Zygmunt Wójtowicz, wyroby ceramiczne i garncarskie Edward Gacek, Adam Kościelniak i Dawid Wędziarz, obrazy malowane na szkle i na płótnie Agnieszka Wańkowicz-Marczak, Wiktoria Handzel i Andrzej Handzel, rzadką sztukę pergamano Ewa Piechota, hafty i wyszywanki Ewa Kisiel i Janina Gil
 • Pracownia Lutnicza - W Chabówce tworzą instrumenty strunowe – lutnie, viole do gamba, teorbany, skrzypce, altówki i inne – bracia bliźniacy Piotr i Paweł Kowalcze. Pracownię Piotra mogą odwiedzać turyści indywidualni i grupy do 20 osób. Znajduje się ona na parterze domu nr 251
 • Na łyżwy i sanki - W centrum Rabki-Zdroju przy ul. Jana Pawła II obok stadionu KS Wierchy znajduje się sezonowe lodowisko utrzymywane przez całą zimę. Godziny otwarcia: od godz. 10.00 do 19.30, codziennie. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia łyżew i bar. Wstęp 6 zł za 1,5 godziny, tyle też kosztuje wypożyczenie łyżew od osoby. W pobliżu – wzdłuż DH Gazda i stadionu oraz po drugiej ulicy koło przystanku PKS i busów znajdują się dwa bezpłatne parkingi. Z prawej strony lodowiska usypano górkę z torem saneczkowym, raczej dla maluchów pod opieką dorosłych. Dojście również górą, z ul. Orkana do końca ul. Roztoki. Wypożyczalni sanek brak
 • Na narty i snowboard  - Na terenie gminy Rabka-Zdrój znajdują się 3 stoki narciarskie z wyciągami. Wszystkie są oświetlone i czynne do późnych godzin wieczornych, wyposażone w punkty gastronomiczne, posiadają wypożyczalnie nart i snowboardów. Przed każdym czekają instruktorzy gotowi udzielić pierwszych lekcji narciarstwa. W pobliżu znajdują się duże pola parkingowe dla samochodów. Do każdego stoku można dojechać także busikami komunikacji miejskiej i podmiejskiej (bilet do 2 zł w jedną stronę) „U Żura” – stok znajduje się w Chabówce przy drodze 958, ok. 4,5 km od centrum Rabki-Zdroju. Dojazd ul. Zakopiańską i pod wiaduktem na „zakopiance” na Czarny Dunajec. Busami – na Rabę Wyżną, Bielankę, Sieniawę i Czarny Dunajec (kursy co 15, 30 min. rzadziej w niedzielę) z przystanku przy ul. Jana Pawła II lub z placu Św. Mikołaja przed dworcem PKP. Trasa zjazdowa bardzo łatwa, dla początkujących i ostrożnych. Różnica poziomów 50 m, długość zjazdu 350 m, wyciąg orczykowy. Obok wyciąg linowy dla dzieci – 100 m długości, o różnicy poziomów 10 m. Stoki sztucznie naśnieżane „Maciejowa Ski” – malowniczo położony przy końcu ul. Poniatowskiego w dzielnicy Słone. Odległość od centrum Rabki-Zdroju ok. 4 km. Dojazd busami na Słone z przystanku końcowego przy ul. Jana Pawła II. Posiada dwa wyciągi orczykowe. Dłuższy z lewej strony o przepustowości 1000 osób na godzinę, krótszy z prawej – 400 osób. Trasa I – 1200 m, szeroka, w połowie zakręcająca łagodnym łukiem, bywa, że z kilkoma łagodnymi progami, stopień trudności – średni. Różnica poziomów 198 m. Z górnej stacji ok. 20 min pieszo do schroniska PTTK Bacówka na Maciejowej. Trasa II – 250 m, łatwa, dla dzieci i początkującego o różnicy poziomów 40 m. „Polczakówka Ski” – usytuowana w dzielnicy Zaryte, dolna stacja w malowniczym zakolu rzeki Raby, w pobliżu szosy do Nowego Sącza. Dojazd busami na Mszanę Dolną i Olszówkę z ul. Jana Pawła II i Sądeckiej. Odległość od centrum 3,5 km. Trasa I – długość 650 m, różnica wzniesień 130 m, wyciąg orczykowy, stopień trudności – średni. Trasa II – dla dzieci i początkujących, długość 70 m, różnica poziomów 6m, wyciąg linowy
 • Sanie, bryczki, kucyki - Zwykle kilka bryczek, lub gdy spadnie dużo śniegu to sań, czeka na turystów nad potokiem Słonka za lewym węgłem kawiarni „Zdrojowa”. W sumie w gminie jest ich 45, więc jeśli ktoś zechce zorganizować dużą imprezę, to może zabrać ponad 200 osób. Bryczką można zwiedzać centrum Rabki-Zdroju, ale trasa najpiękniejszej wycieczki biegnie przez Park Zdrojowy nad Poniczanką i dalej za leśniczówkę, gdzie u stóp góry Krzywoń na Pocieszną Wodą znajduje się wiata i grill. Tam można sobie upiec kiełbaski, krupnioki, a nawet z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić barana z rusztu. Dla najmłodszych dzieci dużą atrakcją jest krótka przejażdżka kucykiem. Zimą czekają tam gdzie dorożki, a latem także przed wejściem na plac zabaw w Parku Zdrojowym vis a vis kortów tenisowych
 • Organistówka z 1860 r. – znajduje się w zacienionym ogrodzie, tuż za północnym murem otaczającym kościół. Budowla z bali, dach kryty gontem o prostej proporcjonalnej bryle. Początkowo mieściła się w niej karczma, obecnie własność prywatna. Adres; ul. Sądecka 9
 • Stara plebania – za wschodnim murem otaczającym stary kościół, pochodzi z przełomu XIX i XX w. Ściany zewnętrzne kryte deskami, wnętrze przerobione dla potrzeb mieszczącego się tam Przedszkola nr 2. Adres; ul. Orkana 4
 • Kościółek Św. Krzyża na Górze Piątkowej – położony w malowniczym miejscu przy szosie – zakopiance, czynny dla odprawiania mszy świętych w niedzielę i święta o godz. 9, 10 i 11. Przed połową XVIII w. na miejscu tym stała mniejsza drewniana kapliczka, jak głosi legenda wystawiona przez kupca, którego modły do Św. Krzyża uratowały od śmierci z rąk zbójców. Wybudowany w 1757 r. przez anonimowego budowniczego w stylu podhalańskim, fundacji Jana Wielopolskiego. Skromną namiotową bryłę wieńczy dwuspadowy dach z gontu, na nim izbica zwieńczona barokowym hełmem z sygnaturką. Kościółek posiada wejście przez dwie sienie kryte łamanymi dachami. Wnętrze w stylu barokowym, organy z 1775 r. W 1994 r. został podpalony, całkowicie odbudowany i zrekonstruowany w 2002 r. Otoczony niewysokim murkiem i starymi drzewami, z których część uległa zniszczeniu podczas pożaru
 • Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód Mineralnych - Na obrzeżach Parku Zdrojowego, przy Alei Jordana powstał kompleks dwóch, drewnianych pawilonów: Tężni Solankowej oraz Pijalni Wód. Tężnia Rabczańska uroczyście otwarta w dniu 22 czerwca 2009 jest obiektem leczniczym - inhalatorium na wolnym powietrzu. Działanie jej oparte jest na zamkniętym obiegu 1,87% solanki, która dostarczana jest z pobliskiego odwiertu „Helena" o głębokości 440 m. Działanie tężni: Znajdująca się pośrodku kolumna tężni to drewniany ruszt wypełniony gałęziami tarniny. Ze znajdującego się pod tężnią zbiornika, solanka wyprowadzana jest perforowanymi rurami na szczyt kolumny (na wysokość ok. 10 metrów) i opadając zrasza tarninę, tworząc jednocześnie wokół kolumny solankowy aerozol. Pod wpływem wiatru i słońca solanka intensywnie paruje tworząc bogaty mikroklimat, który działa podobnie jak rozbryzgujące się fale morskie. Spacerując wokół kolumny Tężni wdychamy minerały i mi­kroelementy znajdujące się w solance, które przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę uzupełniają niedobór mikro­elementów w organizmie człowieka i powodują wzrost odpor­ności organizmu. Cząsteczki aerozolu mają również działanie bakteriobójcze, wobec tego działają korzystnie przy przew­lekłych infekcjach. Korzystanie z Tężni: przebywanie bez­pośrednio w pobliżu inhalatora 15-20 minut, w otoczeniu tężni 2-3 godziny
 • Turystyczne Szlaki Narciarstwa Biegowego - W Rabce - Zdroju powstały i wokół niej dobrze oznakowane cztery trasy narciarstwa biegowego oraz trzy dodatkowe (krótsze), które można pokonywać na nartach lub pieszo ze wsparciem kijka (Nordic walking). Znaki na wszystkich trasach mają intensywne pomarańczowe tło i każdy kto w Parku Zdrojowym uważnie się rozejrzy, łatwo je dostrzeże na drzewach. W Parku u zbiegu ulic Orkana i Chopina większość szlaków się rozpoczyna. Tam też umieszczona została duża tablica z mapą i naniesionymi na nią trasami
 • Renesansowy dwór na Wysokiej - Dojazd : Z Rabki – Zdroju ul. Kilińskiego i dalej szosą na Chyżne, w Spytkowicach skręt w prawo na Jordanów i po 5 km we wsi Wysoka skręt w prawo tuż za przystankiem autobusowym koło szkoły. Usytuowany na szczycie wzgórza, wśród starych drzew dawnego parku. Na skraju od wschodniej strony znajdują się zabudowania gospodarcze, od południowej spichlerz i wiata garażowa, dalej drewniany budynek dawnej szkoły wiejskiej przeniesiony z Naprawy (1870r.).Dwór posiada dwie reprezentacyjne kondygnacje: na parterze obszerną kuchnię, po drugiej stronie sieni świetlicę mieszczącą kilkadziesiąt osób. Nad kuchnią na piętrze znajduje się biblioteka i sypialnie mieszkańców. Na poddaszu urządzono pokoje gościnne, a w piwnicy kaplicę. Jeśli ktoś chce pooddychać przez kilka godzin sielską atmosferą dawnej Polski, posłuchać opowieści o staropolskiej kulturze, o Kresach Wschodnich (A. Pilch pochodzi z Przemyśla), o tym co tam pozostawiła Rzeczpospolita Obojga Narodów i co jeszcze się tam zachowało, posłuchać muzyki średniowiecznej, renesansowej, barokowej, dworskiej, mieszczańskiej, ludowej a wreszcie religijnej – chrześcijańskiej łacińskiej, grecko-katolickiej, prawosławnej, protestanckiej i żydowskiej, to trudno znaleźć w Małopolsce lepsze miejsce
 • Orkanówka – Muzeum Władysława Orkana w Porębie Wielkiej - Z Rabki – Zdroju ul. Sądecką do Mszany Dolnej, skręcić w prawo na Zabrzeż i po przejechaniu ok. 1 km skręcić w prawo na Niedźwiedź i Porębę Wielką. W centrum Niedźwiedzia na wysokoœci kościoła i Urzędu Gminy przejechać w lewo przez mostek na Porębiance i zaraz w prawo jechać pod górę wzdłuż drogą trzymając się zielonego szlaku, aż dojedziemy do kapliczki i szpaleru jaworów (tuż za lasem). Dom Wł. Orkana znajduje się ok. 100 m dalej. W muzeum zachowało się wiele przedmiotów należących do pisarza i jego rodziny, zgromadzone zostały głównie w gabinecie (biblioteka), pokoju matki i na werandzie oraz jadalni (książki, czasopisma, biurko, lampa naftowa, pianino, cytra, wieniec laurowy, kałamarz, dyplomy itp. W pobliżu domu znajdują się oryginalne zabudowania gospodarcze tzw. Świronek i boisko. Szpaler jaworów posadził osobiście Władysław Orkan po powrocie z legionów, a kapliczkę jako votum po szczęśliwym powrocie syna do domu – jego matka Katarzyna Smreczyńska. Przed muzeum znajduje się rzeźba przedstawiająca Wł. Orkana autorstwa Zdzisława Kościelniaka z Raby Niżnej. Odwiedzających zachwyca tu spokój i cisza oraz piękne widoki na Gorce i Beskid Wyspowy. W I połowie kwietnia stoki Pustki pokrywają łany krokusów 
 • Fontanna ze słoniami - Fontanna została otwarta 21.XI.2006. Zbudowana na planie prostokąta, w rogach którego stoi w sumie siedem figur-słoni. Jej ogólna kompozycja sprawia, że oglądana z lotu ptaka przypomina herb Rabki-Zdrój. Zastosowane rozwiązania techniczne dają możliwość jednoczesnego wykorzystania i współdziałania światła, dźwięku i wody co w efekcie stwarza imponujące widowisko. Wmontowane nowoczesne wtryskiwacze formują wysoki słup wody

Jak widać Uzdrowisko oferuje przyjezdnym (zarówno, dorosłym jak i dzieciom i młodzieży) szereg atrakcji zarówno latem jak i zimą.

 

Źródło: http://www.rabka.pl/

 

Zobacz:Kalendarz Kuracjusza. Informator Kulturalny Miasta Rabka - Zdrój

 

Zobacz: Sanatoria w Rabce - Zdroju
« powrót
Reklama esanatoria.eu
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

Polecane sanatoria

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 75 zł
Sanatorium Uzdrowiskowe MARIA
Rymanów Zdrój
(podkarpackie)
cena od: 65 zł
Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 190 zł
SANATORIUM GÓRNIK
Iwonicz Zdrój
(podkarpackie)
cena od: 100 zł
Sanatorium Uzdrowiskowe Inhalatorium
Szczawnica
(małopolskie)
cena od: 46 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się