Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego, sanatoryjnego

 

Lekarz kierując i kwalifikując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe opiera się na wskazaniach i przeciwwskazaniach do leczenia uzdrowiskowego. Zarówno wskazania i jak i przeciwwskazania są analizowane indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta.

 

W razie istnienia przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego lekarz może skierować pacjenta na konsultację do właściwego lekarza specjalisty.

 

Przeciwwskazania ogóle i kardiologiczne do leczenia uzdrowiskowego *

 

 1. Ostre choroby zakaźne;
 2. Choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza);
 3. Ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry);
 4. Wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy żółtaczki;
 5. Choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne);
 6. Pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania;
 7. Niewydolność wątroby;
 8. Skazy krwotoczne;
 9. Choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie;
 10. Głębokie zaburzenia osobowości i zachowania stwarzające problemy w funkcjonowaniu społecznym;
 11. Organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze,
 12. Zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi;
 13. Choroby wyniszczające układowe;
 14. Ciężkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu; 
 15. Nietrzymanie moczu i kału dużego stopnia (cewnikowanie na stałe pęcherza);
 16. Zespół uzależnienia od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych;
 17. Padaczka z częstymi napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej, padaczka skroniowa);
 18. Czynna choroba nowotworowa;
 19. Stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotworów nerki, jeżeli leczenie uzdrowiskowe ma nastąpić przed upływem 5 lat, w przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia;
 20. Ciąża i okres karmienia;
 21. Choroby niedokrwienne serca takie jak:
  • stabilna choroba niedokrwienna serca w stadium III-IV według CCS – stopień ograniczenia        codziennej aktywności życiowej,
  • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
  • zawał mięśnia sercowego,
  • chorzy w pierwszych dwóch tygodniach po zawale,
  • chorzy ze znacznie upośledzoną funkcją skurczową < 35%, 
  • chorzy po zawale z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową;
 22. Zaburzenia rytmu serca takie jak:
  • zespół chorego węzła zatokowego bez zabezpieczenia stymulatorem układu przewodzącego,
  • utrwalone migotanie przedsionków bez odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego lub z niewydolnością krążenia,
  • zespół preekscytacji z częstymi napadami migotania przedsionków lub częstoskurczów nawrotnych,
   migotanie komór w wywiadzie z wyjątkiem migotania komór we wczesnej fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych,
  • częstoskurcz utrwalony w badaniu holterowskim (ponad 30 sekund) lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie związane z organiczną choroba serca,
  • częstoskurcz nieutrwalony, salwy i pary pobudzeń dodatkowych.
 23. Zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-komorowy III stopnia bez zabezpieczenia układem stymulującym oraz bloki trójpęczkowe pęczka Hisa;
 24. Choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej; 
 25. Kardiomyopatia rozstrzeniowa z towarzyszącą niewydolnością krążenia;
 26. Infekcyjne zapalenie wsierdzia;
 27. Nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka, w fazie złośliwej oraz w fazie   powikłań narządowych takich jak: niewydolność serca III-IV według NYHA oraz niewydolność nerek;
 28. Stany endokrynologiczne w zakresie przysadki, tarczycy i nadnerczy w okresie niewyrównania hormonalnego.

* Przy przeciwwskazaniach do leczenia uzdrowiskowego obowiązuje zasada indywidualnego podejścia do stanu chorobowego pacjenta

 

 

Przeciwwskazania do leczenie uzdrowiskowego dzieci *

 

Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci do leczenia uzdrowiskowego obowiązują przeciwwskazania takie, jak przy kierowaniu osób dorosłych, oraz dodatkowo:

 

 1. upośledzenia umysłowe znaczne lub głębokie;
 2. zespół Downa powodujący znaczny i głęboki niedorozwój;
 3. padaczka – z uwzględnieniem stanu klinicznego i częstotliwości napadów;
 4. wady serca siniczne i warunkowo siniczne;
 5. schorzenia wymagające specjalnej, indywidualnej opieki (niewidomi, głuchoniemi) - tylko w przypadku braku opiekuna; 
 6. wady wrodzone ograniczające w znacznym stopniu czynności organizmu lub poszczególnych narządów; 
 7. ropne zmiany na skórze.

 

* Przy przeciwwskazaniach do leczenia uzdrowiskowego obowiązuje zasada indywidualnego podejścia do stanu chorobowego dziecka.

 

 

źródło: Ministerstwo Zdrowia
« powrót
Reklama esanatoria.eu

Polecane sanatoria

Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 190 zł
Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL
POLAŃCZYK
(podkarpackie)
cena od: 65 zł
Nowy Dom Zdrojowy
Krynica
(małopolskie)
cena od: 40 zł
Uzdrowisko Połczyn S.A
Połczyn-Zdrój
(zachodniopomorskie)
cena od: 45 zł
Jubilat - Uzdrowisko Lądek Zdrój
Lądek Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 69 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się