Cennik pobytu w sanatorium

Skierowany do sanatorium ponosi następujące koszty:

  • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz
  • częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym,
  • opłatę uzdrowiskową w kwocie nie większej niż 3,33 zł dziennie,
  • koszty pobytu opiekuna.

Odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:

  • dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26,
  • dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku,
  • dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

 

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym różnicuje się ze względu na sezon rozliczeniowy, w którym świadczeniobiorca odbywa leczenie.

 

Ustalone są dwa sezony rozliczeniowe:

1)  sezon I - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

2)  sezon II - od dnia 1 maja do dnia 30 września.

 

Ustala się standard pobytu świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym ze względu na warunki zakwaterowania:

1) poziom I:

   a) pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

   b) pokój 1-osobowy w studio;

2) poziom II - pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

3) poziom III:

   a)  pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

   b)  pokój 2-osobowy w studio – to oznacza jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną    łazienkę i przedpokój.

4) poziom IV - pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

5) poziom V:

  a) pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

  b) pokój wieloosobowy w studio;

6) poziom VI - pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

 

Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu świadczeniobiorcy wynosi:  

 

Lp.

Poziom

I sezon rozliczeniowy
(w złotych)

II sezon rozliczeniowy
(w złotych)

1.

I

a

26,50

33,00

b

21,00

30,00

2.

II

20,00

27,00

3.

III

a

16,00

22,00

b

13,50

20,00

4.

IV

11,50

16,00

5.

V

a

10,00

12,00

b

9,50

11,00

6.

VI

8,50

9,50

 

Opłata pobierana jest przed rozpoczęciem pobytu, najpóźniej pierwszego dnia pobytu.

Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość częściowej odpłatności, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

 

UWAGA!


W przypadku skrócenia pobytu w sanatorium uzdrowiskowym wysokość częściowej odpłatności, pomniejsza się jeżeli skrócenie pobytu nastąpiło:

  1. z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego świadczeniobiorca został skierowany na leczenie uzdrowiskowe,
  2. z powodu choroby świadczeniobiorcy, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium,
  3. z przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy - o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony, i odpłatności (wymienionej w tabeli)

 

Jeśli pacjent skróci pobyt w sanatorium uzdrowiskowym z przyczyn innych niż wymienione wówczas ponosi pełną odpłatność.

 

 

źródło: Ministerstwo Zdrowia
« powrót
Reklama esanatoria.eu

Polecane sanatoria

Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 190 zł
Uzdrowisko Połczyn S.A
Połczyn-Zdrój
(zachodniopomorskie)
cena od: 45 zł
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju
57-350 Kudowa Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 55 zł
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
Lądek Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 105 zł
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 100 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się