Prawa pracownika na czas leczenia uzdrowiskowego

Za czas pobytu w sanatorium przysługuje zwolnienie lekarskie płatne w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Natomiast za pobyt w szpitalu uzdrowiskowym - 70 proc. Od stycznia tego roku jedynie pracownikom po 50. roku życia, za okres pobytu w szpitalu uzdrowiskowym od 15 do 33 dni, przysługuje miesięczny zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Od powyższych reguł są jednak wyjątki, kiedy to za pobyt w szpitalu uzdrowiskowym lub sanatorium pracownik otrzymuje zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Należy do nich np. leczenie związane z rehabilitacją powypadkową.

 

Wynagrodzenie w pełnej wysokości (dot. stałych składników wynagrodzenia, zmienne są wyliczane jako średnia z kilku miesięcy, najczęściej trzech ostatnich) mogą za czas pobytu w sanatorium otrzymać osoby, które wykorzystają na ten cel swój urlop wypoczynkowy. Istnieje jednak ryzyko, że pracodawca nie da nam urlopu w określonym terminie.

 

Warto wiedzieć, że dofinansowanie na pobyt w sanatorium można otrzymać od pracodawcy z funduszu socjalnego, o ile przewiduje on działalność socjalną. Pod tym pojęciem rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, jak również zwrotnej albo bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Niewątpliwie mieści się tu również dofinansowanie pobytu pracownika w sanatorium - można je zakwalifikować jako wsparcie wypoczynku krajowego, lub jako udzielenie pomocy materialnej.

 

Zanim jednak zaczniemy się ubiegać o taką pomoc, powinniśmy się zapoznać z regulaminem określającym szczegółowe zasady gospodarowania przez firmę środkami funduszu. Pamiętajmy też, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Nie należą się one więc wszystkim w jednakowej wysokości. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, z pomocy materialnej mogą korzystać m.in. aktualni i byli pracownicy (emeryci i renciści) wraz z rodzinami. Mogą się o nią ubiegać także osoby przebywające aktualnie na zwolnieniu lekarskim. Po pierwsze dlatego, że nadal pozostają w stosunku pracy, po drugie - leczenie sanatoryjne jest najczęściej kontynuacją leczenia specjalistycznego.

 

W czasie, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym, pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę. Takie prawo przysługuje mu dopiero po upływie okresu uprawniającego do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W przypadku pracowników zatrudnionych u pracodawcy krócej niż pół roku, następuje to po upływie 3 miesięcy, a w przypadku pracowników zatrudnionych od co najmniej pół roku - gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. W wyżej wymienionych przypadkach rozwiązanie umowy następuje w trybie natychmiastowym.

 

W przypadku wyjazdu do sanatorium ZUS w ramach prewencji rentowej może zdecydować o przedłużeniu pobytu lub ponownym skierowaniu do sanatorium nawet bezpośrednio po zakończeniu bieżącego turnusu. Bardziej opłaca się mu wysłać tam osobę niezdolną do pracy niż wypłacać jej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy rentę. Warunkiem przedłużenia takiego pobytu jest perspektywa powrotu pracownika do pracy.

 

W przypadku, gdy sanatorium finansuje nam NFZ, o ponowne skierowanie na leczenie sanatoryjne możemy starać się po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego pobytu.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- art. 41 i 53 kodeksu pracy

 

Pobyt w sanatorium może się odbywać w ramach:

 

1. Zwolnienia lekarskiego – pracownik otrzymuje za ten czas zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia,

2. Urlopu wypoczynkowego – pracownik otrzymuje za ten czas pełne wynagrodzenie (dotyczy to stałych składników, w przypadku składników zmiennych wyliczana jest średnia z kilku miesięcy).

 

WAŻNE! Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu na czas pobytu w sanatorium. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. Pracownikowi przysługuje w tym czasie zasiłek chorobowy w wysokości 70 proc. wynagrodzenia. Pracownikom po 50. roku życia, za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia choroby przysługuje miesięczny zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

 

 

źródło: Prawo Pracownika
           http://praca.gratka.pl
« powrót
Reklama esanatoria.eu

Polecane sanatoria

Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL
POLAŃCZYK
(podkarpackie)
cena od: 65 zł
UZDROWISKO WYSOWA S.A. Sanatorium Biawena
38-316 Wysowa-Zdrój
(małopolskie)
cena od: 77 zł
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju
57-350 Kudowa Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 55 zł
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
Iwonicz Zdrój
(podkarpackie)
cena od: 105 zł
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
Lądek Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 105 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się