Praktyczne informacje o lecznictwie uzdrowiskowym.

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia. Prowadzi się je w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych w uzdrowiskach przy wykorzystaniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu.

Pacjent w ramach leczenia uzdrowiskowego może skorzystać z następujących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego:

 • szpitala uzdrowiskowego;
 • sanatorium uzdrowiskowego;
 • sanatorium, szpitala uzdrowiskowego dla dzieci;
 • zakładu przyrodoleczniczego;
 • sanatorium, szpitala w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • przychodni uzdrowiskowej.

W szpitalu uzdrowiskowym pacjentowi zapewnia się:

 1. całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych;
 2. całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską;
 3. realizację przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych i leczenia farmakologicznego;
 4. korzystanie z naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
 5. edukację zdrowotną.

W sanatorium uzdrowiskowym pacjentowi zapewnia się:

 1. całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych;
 2. opiekę lekarską i całodobową opiekę pielęgniarską;
 3. realizację przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
 4. świadczenia profilaktyczne;
 5. edukację zdrowotną.

* baza hotelowa, wyżywienie, zabiegi na terenie obiektu szpitalnego.

W sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci zapewnia się dziecku, pochodzącemu ze środowiska zagrożonego rozwojem niektórych chorób:

 1. całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych;
 2. opiekę lekarską i całodobową opiekę pielęgniarską;
 3. realizację przewidzianych programem zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
 4. świadczenia profilaktyczne;
 5. świadczenia opiekuńcze;
 6. edukację zdrowotną.

W przychodni uzdrowiskowej pacjentowi zapewnia się:

 1. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym świadczenia profilaktyczne, z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych zleconych przez lekarza;
 2. edukację zdrowotną.

Szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe zapewniają warunki do prowadzenia nauczania i wychowania, jeśli udzielają świadczeń osobom w wieku szkolnym objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

Leczenie uzdrowiskowe prowadzi się również przy pomocy urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w szczególności takich jak:

 1. pijalnie uzdrowiskowe;
 2. tężnie;
 3. parki;
 4. ścieżki ruchowe;
 5. urządzone odcinki wybrzeża morskiego;
 6. lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe;
 7. urządzone podziemne wyrobiska górnicze.

Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego są udostępniane użytkownikom zgodnie z regulaminem korzystania z tych urządzeń, sporządzonym przez podmiot posiadający te urządzenia.

 

Przypominamy

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

 • potwierdzone przez oddział Wojewódzki Oddział NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 • dowód tożsamości,
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
 • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu.


Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:

 • wstępne kliniczne badanie lekarskie najpóźniej w drugiej dobie po przyjęciu,
 • codzienny dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie,
 • końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 48 godzin przed wyjazdem,
 • nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,
 • możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,
 • możliwość wystawienia recept na leki,
 • posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich,
 • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania.

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego


W przypadku rezygnacji, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Oddział Funduszu uzna rezygnację i zwrot skierowania za zasadny gdy ich powodem są potwierdzone odpowiednim dokumentem:

 • wypadek losowy,
 • choroba ubezpieczonego.

Natomiast w przypadku zwrotu nieuzasadnionego dokumentację medyczną pacjenta Fundusz przekazuje do lekarza, który ją sporządził. W celu ponownego ubiegania się o tę formę leczenia należy złożyć nowe skierowanie na leczenie uzdrowiskowe z aktualnymi wynikami badań co skutkuj nową kolejką oczekujących. Rezygnacja ze szpitala uzdrowiskowego skutkuje przekwalifikowaniem na sanatorium uzdrowiskowe i oczekiwaniem w kolejce.

 

Lekarze specjaliści NFZ dokonują oceny zasadności rezygnacji ze skierowania na leczenia.

W przypadku uzasadnionej rezygnacji NFZ wyznaczy nowy termin leczenia uzdrowiskowego.

źródło: Ministerstwo Zdrowia
« powrót
Reklama esanatoria.eu

Polecane sanatoria

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
Iwonicz Zdrój
(podkarpackie)
cena od: 105 zł
UZDROWISKO WYSOWA S.A. Sanatorium Biawena
38-316 Wysowa-Zdrój
(małopolskie)
cena od: 77 zł
Uzdrowisko Cieplice - Edward
Jelenia Góra - Cieplice
(dolnośląskie)
cena od: 120 zł
Jubilat - Uzdrowisko Lądek Zdrój
Lądek Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 69 zł
Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL
POLAŃCZYK
(podkarpackie)
cena od: 65 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się