Poradnik dla Kuracjusza wyjeżdżającego ze skierowaniem z ZUS. Prewencja rentowa ZUS. Kierowanie na rehabilitację leczniczą.

 

Do kogo skierowana jest ta forma rehabilitacji

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych:

 • zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy
 • uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji

 

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać:

 • na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może być sporządzony na dowolnym formularzu wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej-przykład <-zobacz
 • podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy
 • przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego
 • podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

 

Formy i profile rehabilitacji

Zakład aktualnie kieruje na rehabilitację leczniczą w następujących grupach schorzeń:

 • w systemie stacjonarnym
  • narząd ruchu, w tym w ramach programu pilotażowego we wczesnych stanach pourazowych
  • narząd ruchu po zabiegach artoskopowych
  • układ krążenia
  • układ oddechowy
  • schorzenia psychosomatyczne
  • schorzenia onkologiczne po operacjach gruczołu piersiowego
 • w systemie ambulatoryjnym
  • narząd ruchu
  • układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

 

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem Zakład refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

 

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

 

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące i uwzględnia w szczególności:

 • różne formy rehabilitacji fizycznej tj. kinezyterapię indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego
 • rehabilitację psychologiczną, w tym między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne
 • edukację zdrowotną ukierunkowaną na przekazanie informacji w zakresie:
  • nauki zasad prawidłowego żywienia
  • znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych
  • podstawowej wiedzy o procesie chorobowym uwzględniającej profil schorzenia
  • znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy
  • podstawowych informacji o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika
  • udzielania instruktażu odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego

Czas trwania rehabilitacji leczniczej

 

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku:

 • pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji
 • wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy
 • zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację

Ośrodki współpracujące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej na podstawie umów cywilno – prawnych zawieranych z krajowymi placówkami medycznymi spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne.

 

 

źródło: www.zus.pl
« powrót
Reklama esanatoria.eu
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

Polecane sanatoria

Jesienna Rezydencja
Nałęczów
(lubelskie)
cena od: 60 zł
Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.
Kamień Pomorski
(zachodniopomorskie)
cena od: 40 zł
Ewa Dom Uzdrowiskowy
Świeradów-Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 125 zł
Zdrowotel Łeba
Łeba
(pomorskie)
cena od: 100 zł
Fortunat
Nałęczów
(lubelskie)
cena od: 80 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się