Poradnik dla Kuracjusza wyjeżdżającego ze skierowaniem z NFZ

Skorzystaj z Przeglądarki skierowań na leczenie uzdrowiskowe

 

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

https://skierowania.nfz.gov.pl/

 

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, aktualny stan zdrowia pacjenta, brak przeciwwskazań do tego typu leczenia.

 

Skierowanie wraz z wynikami badań dodatkowych (morfologia krwi, badanie moczu, OB., RTG klatki piersiowej, EKG) ważne jest 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia.

 

Jeżeli lekarz specjalista pozytywnie zakwalifikował skierowanie, wówczas oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza skierowanie określając:

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb, 
 • odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, 
 • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania. 

W przypadku braku możliwości bieżącej realizacji leczenia (brak miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego) ubezpieczeni umieszczani są na liście osób oczekujących. Czas oczekiwania wynika z kolejki oraz ilości posiadanych miejsc przez oddział wojewódzki NFZ.

Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym, nie jest postępowaniem medycznym ratującym życie lub zdrowie i nie musi się odbywać w trybie pilnym.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk oraz w wybranych terminach.

 Rodzaje leczenia uzdrowiskowego

 • Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych - pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny (w ramach zwolnienia lekarskiego).
 • Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych - pobyt trwa 21 dni, w ramach urlopu, ubezpieczony ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu.
 • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - pobyt trwa 28 dni, jest bezpłatny (w ramach zwolnienia lekarskiego).
 • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - pobyt trwa 28 dni, w ramach urlopu, ubezpieczony ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu.
 • Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci od 3 do 18 roku życia - pobyt trwa 27 dni, bezpłatny, uzdrowisko zapewnia naukę w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci pod opieką osoby dorosłej od 3 do 6 roku życia - pobyt trwa 21 dni, dla dzieci bezpłatny, opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu według cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.
 • Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych i dzieci - trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, ubezpieczony we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania.

W przypadku pobytu w warunkach stacjonarnych pierwszy osobodzień rozpoczyna się o godzinie 14-tej pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się o godzinie 12-tej ostatniego dnia pobytu.

Ponadto informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia:

 • nie organizuje i nie pokrywa kosztów podróży na leczenie uzdrowiskowe,
 • nie finansuje pobytu osoby towarzyszącej,
 • nie zapewnia pobytu w pokojach jednoosobowych,
 • nie prowadzi wspólnych oddziałów leczących dorosłych i dzieci,
 • ubezpieczony ponosi częściową odpłatność za pobyt w sanatorium (w zależności od pory roku i standardu zakwaterowania) oraz za przejazd i opłatę klimatyczną.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

 • potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 • dowód tożsamości,
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
 • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,
 • duży ręcznik, strój sportowy, strój kąpielowy i czepek, szlafrok, pantofle lub klapki


Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:

 • wstępne kliniczne badanie lekarskie najpóźniej w drugiej dobie po przyjęciu,
 • codzienny dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie,
 • końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 48 godzin przed wyjazdem,
 • nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,
 • możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,
 • możliwość wystawienia recept na leki,
 • posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich,
 • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania.


Rezygnacje z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Oddział Funduszu uzna rezygnację i zwrot skierowania za zasadny gdy ich powodem są potwierdzone odpowiednim dokumentem:

 • wypadek losowy, 
 • choroba ubezpieczonego. 

Natomiast w przypadku zwrotu nieuzasadnionego dokumentację medyczną pacjenta Fundusz przekazuje do lekarza, który ją sporządził. W celu ponownego ubiegania się o tę formę leczenia należy złożyć nowe skierowanie na leczenie uzdrowiskowe z aktualnymi wynikami badań co skutkuj nową kolejką oczekujących. Rezygnacja ze szpitala uzdrowiskowego skutkuje przekwalifikowaniem na sanatorium uzdrowiskowe i oczekiwaniem w kolejce.

 

Skierowanie:

http://www.nfz-rzeszow.pl/files/zlecenia/skierowanie_uzdr.pdf

źródło: www.nfz-rzeszow.pl, www.nfz-warszawa.pl


Zobacz: Sanatoria w Polsce
« powrót
Reklama esanatoria.eu

Polecane sanatoria

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
Iwonicz Zdrój
(podkarpackie)
cena od: 105 zł
Zdrowotel Łeba
Łeba
(pomorskie)
cena od: 100 zł
Sanatorium Włókniarz
Busko Zdrój
(świętokrzyskie)
cena od: 155 zł
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
Lądek Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 105 zł
Jubilat - Uzdrowisko Lądek Zdrój
Lądek Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 69 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się