Niepełnosprawni: Ulga na sanatorium rozlicza się w PIT za 2010 rok
Utworzono dnia: 2011-03-17

Osoba niepełnosprawna, która w 2010 roku poniosła wydatki na rehabilitację np. w sanatorium, może odliczyć je od dochodu w zeznaniu podatkowym PIT.

 

Zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatnik, ustalając podstawę obliczenia podatku dochodowego, ma prawo do dokonania odliczenia m.in. rozmaitych wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

 

Według Eweliny Lelito, starszego konsultanta w BDO, oznacza to, że odliczeniu będą podlegać np. opłaty związane z zakwaterowaniem w sanatorium, tj. opłaty za nocleg oraz wyżywienie, a także opłaty za zabiegi. Ponadto odliczyć można opłaty za przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem w tych zakładach (chodzi o autobusy komunikacji miejskiej, PKS, pociąg).

– Nie można odliczać wydatków, jeżeli korzystamy ze środków komunikacji własnej, np. samochodu – mówi Ewelina Lelito.

Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, zwraca uwagę, że przy odliczaniu wydatków rehabilitacyjnych konieczne jest, aby wydatki takie były odpowiednio udokumentowane. Pomocne mogą być karty zabiegowe czy inna podobna dokumentacja potwierdzająca pobyt.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera w tym konkretnym przypadku definicji wydatków ani też nie wyłącza określonych elementów odpłatności za pobyt, można dowodzić, że każdy odpowiednio udokumentowany wydatek podlega odliczeniu. Taksa klimatyczna jest niewątpliwie pewną częścią niezbędnej odpłatności za leczenie i podatnik musi ją zapłacić razem z innymi wydatkami dotyczącymi takiego wyjazdu.

– Jeśli tylko podatnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z ulgi, brak podstaw, by ten konkretny element odpłatności za sanatorium specyficznie wydzielać i wyłączać z odliczenia – uważa Katarzyna Bieńkowska.

 

Jej zdaniem ustawa o PIT nie nakazuje takiego postępowania. Oczywiście organy podatkowe mogą zająć w tym względzie odmienne stanowisko, tym niemniej wydaje się, że nie ma ku temu podstaw normatywnych. Skoro został poniesiony taki koszt, stanowiący niewątpliwie (niewielką) część wydatków będących odpłatnością za sanatorium, to – jak podpowiada Katarzyna Bieńkowska – wraz z innymi wydatkami (które obejmują przecież, jak utarło się w praktyce, nie tylko sam koszt pobytu, ale także np. wydatki na dojazd) powinien podlegać odliczeniu wraz z pozostałymi poniesionymi wydatkami.

– Stanowisko organów podatkowych jest jednak takie, że opłaty klimatyczne nie będą podlegały odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – ostrzega Ewelina Lelito.

 

Odliczenie kosztów rehabilitacji przez osobę niepełnosprawną

Agnieszka Pawlak | z Izby Skarbowej w Łodzi

Jeżeli osoba niepełnosprawna lub taka, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, poniosła wydatki na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, może je odliczyć w zeznaniu za 2010 rok. Odliczeniu podlega kwota faktycznie wydatkowana za pobyt, leczenie czy też turnus rehabilitacyjny, w tym za opłatę za stosowne zabiegi, zakwaterowanie czy też wyżywienie, o ile wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) np. ze środków PFRON, ZFRON, ZFŚS lub NFZ oraz nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów, a także dokumentów potwierdzających ich poniesienie, z których wynika, kto poniósł wydatek, w jakiej wysokości i na jaki cel.
« przejdź do wszystkich aktualności
Reklama esanatoria.eu

Polecane sanatoria

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
Lądek Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 105 zł
Uzdrowisko Połczyn S.A
Połczyn-Zdrój
(zachodniopomorskie)
cena od: 45 zł
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju
57-350 Kudowa Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 55 zł
Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 190 zł
Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL
POLAŃCZYK
(podkarpackie)
cena od: 65 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się