Nie ma konfliktu interesów
Utworzono dnia: 2011-05-13

KONSTANCIN-JEZIORNA Małgorzata Wojakowska-Żeglińska zapytała, czy fakt, że radna Anna Lewandowska jest jednocześnie prezesem uzdrowiska nie stanowi konfliktu interesów w trakcie toczącego się sporu o Hugonówkę między spółką, a samorządem. Przewodniczący rady miejskiej Andrzej Cieślawski na następnej sesji przedstawił opinię prawną stwierdzającą, że nie ma podstaw do wygaszenia mandatu radnej.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 marca unieważniło decyzję Wojewody Warszawskiego z 1993 roku, na mocy której zabytkowa willa Hugonówka stała się własnością samorządu. Zgodnie z decyzją, nieruchomość ma przejąć pierwotny właściciel – spółka Uzdrowisko Konstancin-Zdrój, która co prawda w 1967 roku oddała nieruchomość Miejskiej Radzie Narodowej w Skolimowie (ówczesny terytorialny organ państwa), jednak oryginalny dokument, potwierdzający ten fakt... zaginął. Zachowała się jedynie nieuwierzytelniona kopia. Gmina, zdaniem MSWiA, nie jest więc w stanie udowodnić, że doszło do przekazania nieruchomości, którą od wielu lat zarządzała. Samorząd wstrzymał rozpoczęty remont willi, odwołał się od decyzji ministerstwa i czeka na rozstrzygnięcie kwestii własności willi.

 

Wątpliwości rozwiane


Podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się 30 marca Małgorzata Wojakowska-Żeglińska, sołtys Czrnowa poprosiła o wyjaśnienie, czy nie zachodzi konflikt interesów, jeśli radna Anna Lewadnowska jest jednocześnie prezesem Uzdrowiska Konstancin-Zdrój sp. z o.o. i czy w obliczu toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego własności zabytkowej willi Hugonówka nie powinna zrzec się mandatu radnego. Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej nie zbagatelizował wątpliwości sołtys i zlecił sporządzenie opinii radcy prawnemu. - Z otrzymanej 18 kwietnia opinii prawnej oraz z tekstu ustawy o samorządzie gminnym wynika jasno, że nie ma żadnych powodów, aby uznać, że w przypadku pani radnej Anny Lewandowskiej istnieją przesłanki, uniemożliwiające wykonywanie przez nią mandatu – podczas kwietniowej sesji powiedział przewodniczący. - Opiniujący radca prawny zwrócił jedynie uwagę, że pani radna Anna Lewandowska, prezes spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój w przypadku, jeśli dochodziłoby do konfliktu interesów pomiędzy gminą a spółką, a problemy byłyby poddane pod obrady rady miejskiej lub komisji rady, powinna wyłączyć się od głosowania, zgłaszając ten fakt przewodniczącemu rady. Stwierdzam, że do obecnej chwili nie było takiej sytuacji oraz potrzeby zastosowania opisanej procedury – dodał przewodniczący.

 

Hugonówka nie była tajemnicą


Andrzej Cieślawski dodał również, że trudno jest podzielić pogląd, że nie poinformowanie przez panią radną Annę Lewandowską o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie nieruchomości znajdującej się przy ul. Mostowej 15 było działaniem na szkodę gminy. - O toczącym się bowiem postępowaniu doskonale wiedzieli urzędnicy, przygotowujący projekt budżetu na 2011 rok. Również za inwestowanie przez gminę, jak zakładam w dobrej wierze, w remont tej nieruchomości w poprzednich latach, trudno obarczać odpowiedzialnością kogokolwiek ze spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój – uzasadniał przewodniczący. Wątpliwości sołtys wzbudził również fakt, że prezes Anna Lewandowska przed wyborami została zameldowana w służbowym mieszkaniu, w siedzibie spółki. Dlatego też urzędnicy sprawdzili, czy dopełniono wszelkich niezbędnych formalności przy procedurze meldowania.

 

- Reasumując nie znajduję żadnych powodów, żeby zgodnie z pani postulatem, pani radna Anna Lewandowska miała zrzec się swojego mandatu. Mieszkańcy, wybierając ją na radną mieli całkowitą świadomość i wiedzę, że pełni ona funkcję prezesa spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój. Dla wielu z nich była to być może dodatkowa przesłanka za oddaniem na nią głosu. Wiedza i doświadczenie pani radnej Anny Lewandowskiej w zakresie zarządzania oraz w kwestiach uzdrowiskowych są bardzo przydatne w radzie miejskiej, dlatego pani stanowisko zaprezentowane na sesji rady miejskiej uważam za całkowicie nieuprawnione – dodał przewodniczący. Małgorzata Wojakowska-Żeglińska podziękowała za wyjaśnienia. - Proszę nie mówić, że moje wystąpienie było nieuprawnione, ponieważ jako mieszkanka nie muszę wszystkiego wiedzieć i mam prawo pytać o sprawy związane z samorządem – mówiła sołtys. Sama radna nie odniosła się do przedstawionej opinii prawnej.

 

Podczas obecnej kadencji rada miejska dwukrotnie zajmowała stanowisko w sprawach, które pośrednio dotyczyły spółki. Najpierw radni przyjęli uchwałę intencyjną o udziale samorządu w procesie prywatyzacji uzdrowiska (radna Anna Lewandowska nie uczestniczyła w tych obradach). Następnie podjęli decyzję o wstrzymaniu remontu Hugonówki do czasu rozstrzygnięcia kwestii własnościowych (radna wstrzymała się od głosu).

 

Autor: Grzegorz Traczyk

 

Źródło: http://www.kurierpoludniowy.pl

 
« przejdź do wszystkich aktualności
Reklama esanatoria.eu

Polecane sanatoria

Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 190 zł
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju
57-350 Kudowa Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 55 zł
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
cena od: 100 zł
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
Lądek Zdrój
(dolnośląskie)
cena od: 105 zł
Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL
POLAŃCZYK
(podkarpackie)
cena od: 65 zł
Reklama esanatoria.eu
Polski Powrót na język polski.

Zapisz się do newslettera


zapisz się wypisz się